Εταιρική Χορηγία 2

930.00

Υποστήριξη & Ανταμοιβή

Με αυτή την εταιρική χορηγία, θα φανείτε ως χορηγός στους τίτλους της ταινίας, μαζί με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης και το λογότυπο, συν ένα από τα γυρίσματα τη ταινίας θα γίνει στον χώρο της επιχείρησης σας, με βασική προϋπόθεση η έδρα της να είναι στην Λακωνική Μάνη.

Content is protected. Right-click function is disabled.